Εμπορική διάθεση των σαλιγκαριών: προκλήσεις και προβλήματα

Σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα δεν υπάρχει απαγόρευση διάθεσης σαλιγκαριών τα οποία έχουν συλλεχθεί από τη φύση. Εξαιτίας του κενού στη νομοθεσία, οι τιμές σαλιγκαριών που προέρχονται από τη φύση  ανταγωνίζονται τις τιμές των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών (πολύ κάτω από 3 €).

Το τελευταίο διάστημα έχει έρθει στο τραπέζι των συζητήσεων η σκέψη της ενσωμάτωσης στην εθνική μας νομοθεσία της ευρωπαϊκής Οδηγίας, σχετικά με την απαγόρευση της διάθεσης σαλιγκαριών που δεν προέρχονται από οργανωμένο εκτροφείο. Η αιτιολογική έκθεση θα βασίζεται στην προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την αναγκαιότητα προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη Γαλλία και στη Γερμανία το σαλιγκάρι έχει συμπεριληφθεί στους καταλόγους των ειδών υπό εξαφάνιση.

Οι εκτροφείς και μεταποιητές έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τα σαλιγκάρια απευθείας στα εστιατόρια και τις ταβέρνες με υψηλές τιμές (6-10€) ή να πωλούν και στις λαϊκές αγορές. Επίσης, τα σαλιγκάρια διοχετεύονται σε χώρες του εξωτερικού μέσω του διαδικτύου, σε τιμές που ξεπερνούν τα 5 €.  Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο το προϊόν να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό εξαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχουν οι ελληνικές πρεσβείες, ενώ χρήσιμες πηγές πληροφόρησης είναι και οι εκθέσεις που δημοσιεύουν κατά καιρούς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς.

Η ελληνική σαλιγκαροτροφία, παρά την αυξανόμενη δυναμική που παρουσιάζει τελευταία, εξακολουθεί να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας στο εξωτερικό, με κυριότερη αιτία την ανεπάρκεια εκπλήρωσης των απαιτούμενων ποιοτικών κριτηρίων. Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα δεν αρκεί μόνον η σωστή παραγωγική τεχνική αλλά και η ανάπτυξη του απαραίτητου μηχανισμού πιστοποίησης στο σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας.

Όλες οι πτυχές εκτροφής, μεταποίησης και διάθεσης στην αγορά των σαλιγκαριών αναλύονται στα μαθήματα Σαλιγκαροτροφίας του e-school by agronomist.gr.

 

Για να γνωρίσετε την υπηρεσία e-school by agronomist.gr δηλώστε συμμετοχή στις online ενημερωτικές συναντήσεις εδώ.

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΗΠΕΙΡΟΣ OIL
George Coiffure
Ποδήλατο Γιαννούλη
Νίκος Τριανταφύλλου