Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία .. σε πείσμα των καιρών.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) απαρτίζουν ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιδιαίτερη αυτή κατηγορία πολιτών είναι πολλά. Τα άτομα με αναπηρία δυστυχώς ακόμη και σήμερα παλεύουν για μια σειρά κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οι άλλες κοινωνικές ομάδες απολαμβάνουν αυτονόητα. Η δυσκολία στην προσβασιμότητα στα Δημόσια κτίρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, η απουσία των δομών υγείας και η ελλιπής εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία αναδεικνύουν τη διαχρονική στάση της πολιτείας και τη σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων αυτών.

Το κυριότερο όμως αγκάθι είναι η ανεργία των ΑΜΕΑ που σύμφωνα με επίσημες στατιστικές αγγίζει το 80% του πληθυσμού τους. Η κατοχύρωση της εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, βοηθάει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ενεργής συμμετοχής τους στον τόπο που ζουν. Στον Δήμο Ιωαννιτών και στις επιχειρήσεις του απασχολούνται περίπου εκατό συμπολίτες μας με αναπηρία. Η πλειοψηφία αυτών (εβδομήντα άτομα περίπου) έχουν ολοκληρώσει επιχορηγούμενο πρόγραμμα από τον Ο.Α.Ε.Δ διάρκειας τεσσάρων ετών. Εν συνεχεία έχουν ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα και αισίως διανύουν το δεύτερο έτος εργασίας τους. Καλύπτουν δηλαδή, πάγιες και διαρκείς ανάγκες έξι ετών.

Στην εργασιακή αβεβαιότητα που βιώνουν, ελπιδοφόρα είναι η υπ΄αριθμ. 413/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους. Μετά από ερώτημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το εργασιακό καθεστώς τον ΑΜΕΑ, η εν λόγω απόφαση παραθέτοντας μια σειρά από νόμους, αποφάσεις δικαστηρίων καθώς και την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, προωθεί τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τα επιδοτούμενα προγράμματα. Με λίγα λόγια η συνταγματική πρόβλεψη προστασίας των ΑΜΕΑ υπερισχύει όλων των υπολοίπων διατάξεων και ευνοεί μία κατεύθυνση: τη μετατροπή των μακροχρόνιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου με την προϋπόθεση ότι το επιθυμούν και οι δημοτικές επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

Στην απουσία του κεντρικού κράτους για εξίσωση των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία, οφείλει να απαντήσει η τοπική αυτοδιοίκηση με «μπροστάρηδες» τους Δήμους. Σε πείσμα των καιρών, μπορεί ο Δήμος Ιωαννιτών να κινηθεί δυναμικά στην κατεύθυνση αυτής της γνωμοδότησης και να διεκδικήσει τη μονιμοποίηση της συγκεκριμένης ειδικής κατηγορίας εργαζομένων. Παράλληλα, οφείλει να συμβάλει στην αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ΑΜΕΑ, με την εφαρμογή ενός σχεδίου προσβασιμότητας και με βελτίωση της παροχής υπηρεσιών του Δήμου. Τα Γιάννενα μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινα και πιο φιλικά. Επιπλέον, τέτοιες πολιτικές ενισχύουν τη φιλοξενία της πόλης μας και την καταστούν σημαντικό τουριστικό προορισμό των ατόμων με αναπηρία.

Η στήριξη των συμπολιτών μας αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Αναδεικνύει περίτρανα το μήνυμα ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Βλέτσας Βασίλης

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιωαννιτών

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
WebCenter - Smart Internet Solutions