Γυναίκες μέντορες θα βοηθούν γυναίκες επιχειρηματίες να κάνουν το πρώτο βήμα

Οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη. Για να αυξηθεί το ποσοστό αυτό, επιτυχημένες επιχειρηματίες θα βοηθούν γυναίκες επιχειρηματίες.

Σήμερα εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών. Οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη. Για να αυξηθεί το ποσοστό αυτό, επιτυχημένες επιχειρηματίες θα βοηθούν γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες δημιούργησαν μια νέα επιχείρηση τα τελευταία δύο έως τέσσερα χρόνια. Οι μέντορες θα παρέχουν σε αυτές τις νέες επιχειρηματίες συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους σε αυτό το πρώιμο και καθοριστικό για τις επιχειρήσεις στάδιο και θα τις βοηθούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες μη τεχνικές (ήπιες) δεξιότητες και θα τους προσφέρουν σχετική καθοδήγηση. Το δίκτυο θα καλύπτει 17 ευρωπαϊκές χώρες και θα συμμετέχουν σε αυτό 170 μέντορες.

Η επιχειρηματικότητα ταιριάζει στις επιλογές ζωής των γυναικών καθώς τους παρέχει ευελιξία όσον αφορά το συνδυασμό της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής ως προς το ωράριο και τον χώρο εργασίας. Επιπλέον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πολλές γυναίκες που έμειναν άνεργες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία και να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία.

Ο κ. AntonioTajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρήσεων, δήλωσε τα εξής: «Είναι σαφές ότι η δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών αποτελούν την πιο ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και νέων θέσεων απασχόλησης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο στην Ευρώπη. Σε καιρούς κρίσης δεν μπορούμε να χάσουμε το δυναμικό αυτό. Η ύπαρξη περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών συνεπάγεται την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και συμβάλλει στην ανάπτυξη.»

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Tzimas Home Accessories
WebCenter - Smart Internet Solutions
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA