Το κυκλοφοριακό και η οδική ασφάλεια απαιτούν σοβαρή προσέγγιση

Αντιμετωπίζουμε πια μια νέα πραγματικότητα γεμάτη προκλήσεις. Ο Δήμος Ιωαννιτών γιγαντώθηκε και τα ήδη διευρυμένα όριά του απαιτούν μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη που θα εμπεριέχει και τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες Παμβώτιδας, Περάματος, Ανατολής και Μπιζανίου, δεδομένου ότι οι νέες δημοτικές ενότητες αποτελούν σημεία εισόδου και εξόδου του κέντρου και ότι η αναπτυξιακή προοπτική του νέου Δήμου στρέφεται στις καινούργιες περιοχές που ενώθηκαν.

Είναι γεγονός ωστόσο, ότι δεν αρκεί η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται για την δημοτική ενότητα Ιωαννίνων για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Η ύπαρξη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παλαιούς Δήμους, η κατασκευή πλήθους έργων αλλά και ο σχεδιασμός νέων από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια νέα γενική κυκλοφοριακή μελέτη. Μία τέτοια ολοκληρωμένη μελέτη θα πρέπει να συνδυαστεί με παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας.
Είναι πια αδιαμφισβήτητο πως η οδική ασφάλεια αποτελεί μείζον εθνικό και κοινωνικό θέμα, εξαιτίας της ανεκτίμητης αξίας της ανθρώπινης ζωής. Τα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας λένε ότι το 40% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνουν μέσα στις πόλεις με θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις πεζούς ηλικιωμένους και παιδιά. Επιβάλλεται λοιπόν, σε κάθε νέο Καλλικρατικό Δήμο το κυκλοφοριακό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ενιαία, σε βάθος χρόνου και σε όλες τις Δημοτικές ενότητες. Να συνδυαστεί με τη δημιουργία ειδικού τμήματος οδικής ασφάλειας, του οποίου το προσωπικό, είτε με προσλήψεις είτε με μετατάξεις να απαρτιστεί από εξειδικευμένους επιστήμονες με τα απαραίτητα προσόντα στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό αυτό τμήμα θα έχει ως σκοπό ύπαρξης την αντιμετώπιση των βασικότερων προβλημάτων της οδικής ασφάλειας και την συστηματική παρακολούθηση του κυκλοφοριακού της πόλης, της προόδου των προβλεπόμενων δράσεων και της κατάλληλης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων.
Για την επίτευξη ενός τέτοιου σχεδίου προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις:
-Μελέτη για όλα τα επικίνδυνα σημεία και δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για κάθε καταγγελία όσον αφορά ελλιπή σήμανση ή άλλο πρόβλημα, καθώς και παροχή πληροφοριών και ενημέρωση των οδηγών. - -Ανάληψη της ευθύνης για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής & επιμόρφωσης και γενικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη δράσεων οδικής ασφάλειας. – Σωστή συνεργασία με τη Γ .Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα κυκλοφοριακού και οδικής ασφάλειας. –Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού παρουσιάζοντας στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.
Αλλά και επιμέρους ειδικές κατευθύνσεις: - Εφαρμογή και πιστή τήρηση των διατάξεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. Αφαίρεση των παράνομων πινακίδων. Καθορισμός των θέσεων τοποθέτησής τους στην πόλη και το βασικό οδικό δίκτυο. Απομάκρυνση όλων των εμποδίων και πινακίδων για ελεύθερα πεζοδρόμια. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού πινακίδων σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτών.
- Βελτίωση και συντήρηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Σταδιακή τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης (STOP) με γράμματα επί του εδάφους στις διασταυρώσεις. -Υιοθέτηση δράσεων που ενισχύουν την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, όπως κράνη δικυκλιστών και ειδικές θέσεις για τα βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας. Ενίσχυση μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπεριφοράς (ραντάρ κλπ).
-Υλοποίηση προγράμματος ασφαλών στάσεων στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (κοντά σε διαβάσεις, σε πεζοδρόμιο με απαραίτητο εύρος).
- Πρόγραμμα ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία με την εξασφάλιση διαβάσεων κυρίως πάνω από κεντρικές οδούς (πεζογέφυρες, πεζοδρομήσεις, κλπ).
-Mελέτη ταχύτερης πρόσβασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
-Ανάπτυξη και συντήρηση βάσης δεδομένων οδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση των συμβάντων, τα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασής τους, την αποδοτικότητά τους και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.
- Συνεργασία με τα τοπικά Μ.Μ.Ε και το Δημοτικό Ραδιόφωνο ώστε να φιλοξενούν κοινωνικά μηνύματα για την οδική ασφάλεια και να παρέχουν καθημερινή ολιγόλεπτη ενημέρωση για το κυκλοφοριακό της πόλης. -Ενημέρωση στους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. -Συνεργασία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για την ένταξη προδιαγραφών οδικής ασφάλειας στις μελέτες των σχολικών κτηρίων, προκειμένου οι ανάδοχοι κατασκευαστές να τις εφαρμόζουν υποχρεωτικά λαμβάνοντας σχετική άδεια από την οικεία δημοτική αρχή. –Κατάρτιση σχεδίου δράσης για μείωση των οδικών δυστυχημάτων με αλλοδαπούς, διοργανώνοντας σεμινάρια με τη συνεργασία των Πρεσβειών. -Επιλογή χώρου διεξαγωγής αγώνων ταχύτητας μηχανοκινήτων οχημάτων. -Σύνταξη και έγκριση προδιαγραφών με στόχο την ασφαλή μετακίνηση ποδηλάτων, πεζών και ΑΜΕΑ. -Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων για την επιλογή σημείων τοποθέτησης των μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια, υπερυψωμένες διαβάσεις, διαπλάτυνση στάσεων και υπερυψωμένες νησίδες).
Η ύπαρξη ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης και στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας, σε συνδυασμό με στοχευμένες παρεμβάσεις μικρού κόστους μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των τροχαίων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους χρήστες (πεζούς, ποδηλάτες, οδηγούς μηχανών) και να συμβάλουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του δήμου για πολλά χρόνια. Η επίλυση του κυκλοφοριακού και η οδική ασφάλεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη ποιότητας ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

ΒΛΕΤΣΑΣ Βασίλειος-Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ιωαννιτών.

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
WebCenter - Smart Internet Solutions
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Carbon Off - Ιωάννινα