Ι. Τσίπηρας: Το πρόβλημα διαχείρισης των πλημμυρικών απορροών στο Λεκανοπέδιο Ιωανίνων (Λ.Ι.).

Οι πρόσφατες πλημμύρες στο Λ.Ι. που οφείλονται κυρίως όχι τόσο σε ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά στίς παρατεταμένες βροχοπτώσεις των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου δεν εκπλήσσουν τους ειδικούς αφενός μεν, διότι στην εν λόγω υδρολογική περίοδο έχουμε διαχρονικά τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και αφετέρου στο αρμόδιο υδατικό διαμέρισμα που ανήκει το Λ.Ι. αντιστοιχεί το 20% των βροχοπτώσεων σε Εθνικό επιπέδο. Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η λαική ρήση στα….. Γιάννενα ακόμα βρέχει ……….

 

Στο Λ.Ι. τα έργα αποστράγγισης-αποχέτευσης έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί περίπου πριν από μισό αιώνα η δε ακρίβεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα της εποχής, είναι αξιοθαύμαστη.

Στον συνημμένο υδρολογικό χάρτη του Λ.Ι. {rokbox size=|800 600| text=|(Πατήστε ΕΔΩ)|}http://dl.dropbox.com/u/14590018/lekani.pdf{/rokbox} φαίνονται τα κομβικά σημεία του δικτύου αποχέτευσης που εδώ επιγραμματικά αναφέρουμε :
  • Η διάταξη ασφαλείας (υπρχειλιστής) της Παμβώτιδας.
  • Η σήραγγα εκτροπής της Λαγκάτσας στο ύψος της Ανατολής

  • Οι λεκάνες απορροής – υδρογραφικό δίκτυο

  • Οι κύριες καταβόθρες αποχέτευσης-αποστράγγισης

  • Το οδικό σύστημα-οικισμοί

 

Η “καρδιά” του υδρολογικού συστήματος του Λ.Ι. είναι ο υπερχειλιστής, ενώ η Λαγκάτσα συμπεριλαμβανομένων των έργων εκτροπής των ομβρίων μέσω της σήραγγας Ανατολής και οι καταβόθρες χαρακτηρίζουν το κύριο “κυκλοφορικό ” του συστήματος. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια των συστημάτων αυτών αφού ο υπεχειλιστής δεν ανταποκρίθηκε στην παραλαβή της διόδευσης των πλημμυρικών κυμάτων της Παμβώτιδας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το Νησί και η παραλίμνιος περιοχη ( Μώλος κλπ.). Η λαγκάτσα και η σήραγγα εκτροπής δεν παρέλαβαν ασφαλώς τις πλημμυρικές απορροές , και οι καταβόθρες έδειξαν ανεπάρκεια απόκρισης (παροχετευτηκότητα) των απορροών με αποτέλεσμα, να εκδηλωθούν εκτεταμένα φαινόμενα κατάκλυσης τα οποία ούτως η άλλως εκδηλώνονται σε μικρότερη έκταση σε ετήσια βάση. Η ταχύρρυθμη αλλαγή στο σύμπλοκο εδάφους-χρήσεων γής {rokbox size=|800 600| text=|(Πατήστε ΕΔΩ)|}http://dl.dropbox.com/u/14590018/%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20MERGE.pdf{/rokbox} που γίνεται στο Λ.Ι. τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας επιφέρουν, δυσμενή αλλαγή των συντελεστών απορροής με αποτέλεσμα την αύξηση των πλημμυρικών απορροών. Στην προκειμένη περίπτωση η εκτεταμένη κατάκλυση της καταβόθρας του Παλιόμυλου (κατάντη της Πεδινής) που αντιστοιχεί στην λεκάνη απορροής Κοσμηράς–Πεδινής υπεχείλισε προς την τάφρο Τ3 , αυτή μετέφερε σημαντικές πλημμυρικές απορροές στην Λαγγάτσα από όπου κατακλύσθηκε η περιοχή κατάντη του ρυμοτομικού σχεδίου της Ανατολής λόγω ανεπάρκειας παροχετευτηκότητας της σήραγγας εκτροπής.

Οι εν λόγω πλημμυρικές απορροές εκτονώθηκαν και μέσω της αντίστοιχης τάφρου στην ευρύτερη περιοχή της καταβόθρας της Μπάφρας, ενώ η υπερχείλιση της Παμβώτιδας παροχέτευσε επί πλέον πλημμυρικές απορροές στην ευρύτερη περιοχή της καταβόθρας της Καστρίτσας.

Η αλυσιδωτή αντίδραση των υπερχειλίσεων επιφέρει πλήρη απορρύθμιση των υφισταμένων αποχετευτικών υποσυστημάτων ενώ είναι πρόδηλη η υδραυλική ανεπάρκεια της λαγκάτσας (στο ύψος της σήραγγας εκτροπής) στην εκτιμηθείσα παροχή αιχμής του συνημμένου συνθετικού πλημμυρογραφήματος( βροχή εφαρμογής περιόδου επαναφοράς Τ=20 έτη, δωδεκάωρης διάρκειας). {rokbox size=|800 600| text=|(Πατήστε ΕΔΩ)|}http://dl.dropbox.com/u/14590018/runof.pdf{/rokbox}.

Είναι σκόπιμο να υλοποιηθούν τα παρακάτω κατά προτεραιότητα προτεινόμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μετά την εκπόνηση κατάλληλων υδραυλικών μελετών και να ενταχθούν σε ένα βραχυπρόθεσμο η μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα υλοποίησης ανάλογα με την κρατούσα οικονομική συγκυρία.:

 

  • Επανασχεδιασμός του υπερχειλιστή της Παμβώτιδας στο υφιστάμενο ύψος στέψης (ΑΥ=+469.54) και ανώτατη στάθμη υπερχείλισης (ΑΥ=470.00). με στόχο να παραλαμβάνει ασφαλώς απορροές βροχόπτωσης περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη.

  • Υδραυλική οριοθέτηση της Λαγκάτσας σύμφωνα με τον Ν. 3010/2002.

  • Διεύρυνση της σήραγγας εκτροπής της Λαγγάτσας προς την Παμβώτιδα.

  • Διευθέτηση-εκτροπή του κύριου υδατορέματος της λεκάνης απορροής Κοσμηράς – Πεδινής προς την λαγκάτσα με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία των υφιστάμενων οδικών έργων, των εγκαταστάσεων, την προστασία του πολεοδομικού ιστού της Πεδινής – Κοσμηράς και την αποσυμφόρηση της καταβόθρας του Παλιόμυλου.

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αποχέτευσης ομβρίων στον πολεοδομικό ιστό των οικισμών κυρίως της Νότιας και Δυτικής πλευράς του Λ.Ι.

 

Μέχρι να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν τα προτεινόμενα έργα απαιτείται σεβασμός στις περιοχές κατάκλυσης (υγρότοποι) , και συστηματική συντήρηση του υφισταμένου συστήματος. Πυροσβεστικές λύσεις (π.χ. γεωτρήσεις στις καταβόθρες) έχει αποδειχτεί ότι αφενός μεν δεν αποδίδουν και αφετέρου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των νερών των κατάντη υπόγειων λεκανών όπου αυτές εκφορτίζονται.

http://www.itsipiras.gr

 

VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Νίκος Τριανταφύλλου
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
ΝΙΚΑΣ – ΜΑΤΖΟΥΚΗ Ο.Ε.
Galaxy Hotel